• Fryske Waedrinners

  Fryske Waedrinners

  Het waddengebied vormt het domein van de Fryske Waedrinners, een club van wadgidsen met een historie die teruggaat tot 1965, de begintijd van het wadlopen. De Fryske Waedrinners is een van de zeven door de provicies Friesland en Groningen erkende wadloopverenigingen. Wij lopen vooral naar Ameland en de Engelsmanplaat, maar ook op diverse andere tochten kunnen wij u begeleiden.

  Geschiedenis

  Over de geschiedenis van de Fryske Waedrinners is door Joop Hooiring het boek “45 Jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport” geschreven.

  Tochten 2016

  In 2016 organiseren wij tochten naar Ameland en de Engelsmanplaat.

  Ameland

  In 2016 lopen wij naar Ameland op:

  Zaterdag 11 juni, vertrektijd Holwerd 07.00 uur
  Zaterdag 2 juli, vertrektijd Holwerd 13.00 uur
  Zaterdag 10 september, vertrektijd Holwerd 07.45 uur
  Zaterdag 17 september, vertrektijd Holwerd 15.30 uur
  Zaterdag 24 september, vertrektijd Holwerd 08.15 uur

  Engelsmanplaat

  Stuur hiervoor een email naar fryskewaedrinners@hotmail.com

  Wadlooptocht op maat

  Indien u op een van de hier genoemde data met ons wilt lopen, stuur dan een email naar fryskewaedrinners@hotmail.com. Ook wanneer u een wadlooptocht wilt maken op een andere, niet genoemde datum, kunt u via dit emailadres contact met ons opnemen. In veel gevallen kunnen wij een wadlooptocht op maat voor u organiseren.

  Fryske Waedrinners - Webdesign Bert Beentjes