• Wadlopen

  Ameland

  In 2017 lopen wij naar Ameland op
  Zaterdag 3 juni, starttijd 09.15 uur
  Zaterdag 17 juni starttijd 07.30 uur
  Zaterdag 1 juli starttijd 07.45 uur
  Zaterdag 8 juli starttijd 14.30 uur
  Zaterdag 15 juli starttijd 06.30 uur

  Zaterdag 2 september starttijd 11.30 uur
  Zaterdag 16 september starttijd 11.00 uur
  Zaterdag 30 september starttijd 09.00 uur

  Duur van de tocht

  De wadlooptocht naar Ameland duurt ruim drie en een half uur en is ongeveer 11 kilometer lang.

  Verzamelpunt

  Verzamelpunt

  Ons verzamelpunt is gelegen op de pier bij Holwerd waar ook de veerboot vertrekt en wel bij det hokje dat de toegang vormt tot het parkeerterrein (en dus niet bij het verderop gelegen restaurant!).

  Vervoer

  Vervoer van uw bagage vanaf Holwerd naar uw bestemming op Ameland terwijl u loopt: Tel. 0519-554259; info@devriesameland.nl; www.devriesameland.nl

  Route

  Na het vertrek lopen we eerst een uur parallel aan de kust door de landaanwinningswerken. Een nogal zwaar vanwege het slik, waar je in wegzakt. Dit stuk moeten we lopen om het wantij te bereiken – het gebied tussen de kust en het eiland met de minst diepe geulen. Ben je eenmaal door de landaanwinning geploeterd, dan heb je het zwaarste stuk van de tocht achter de rug. Op het wantij buigen we af richting Ameland. Na het oversteken van de eerste geul en het passeren van een gebied met mosselbanken lopen we verder over de drooggevallen zeebodem naar Ameland.

  Hierbij worden, afhankelijk van de te kiezen route, meerdere geulen overgestoken. Dit zijn de rivieren van het wad waardoor het door de getijden opkomende en afvloeiende water aan- en afgevoerd wordt. Afhankelijk van de plaats en de waterstand, die op zijn beurt weer afhankelijk is van het getij en de windrichting en -kracht, is een geul meer of minder diep. Soms zijn geulen slechts enkeldiep, soms zul je tot aan de borst door het water moeten waden. Breed zijn geulen nooit, meestal een meter of 10 tot 20. De tocht voert hier voornamelijk over hard zand. Bij mooi weer en voldoende tijd is er halverwege de gelegenheid om het wadlopen af te wisselen met zwemmen.

  Na ongeveer twee en een half uur passeren we de laatste geul. Vervolgens lopen naar het eiland en via het Oerd naar het Noordzeestrand. Daar eindigt de tocht en onze begeleiding. U kunt zich hier in zee schoonmaken. Vanaf dit punt is het ongeveer 10 kilometer naar Nes. Dit kan gelopen worden via het strand of de duinen. Ook is het mogelijk vanaf hier per strandkar te worden vervoerd naar de strandovergang bij Buren of bij Nes. De kosten hiervan zijn circa €3,50 per persoon (Theo de Jong strandritten, de blauwe tractor). De kosten hiervan dient u zelf met de bestuurder af te rekenen.Uiteraard is het mogelijk om fietsen te huren, waarvoor u nog steeds (eventueel via onze bemiddeling) afspraken kunt maken met de fietsverhuurder over plaats van aflevering en plaats van inlevering.

  Taxi

  Taxi: Cositax telefoonnummer 0519-543200, kosten euro 4,00 per persoon

  Fiets

  Fiets: indien u fietsen wilt huren dient u tevoren kontakt op te nemen met fietsenverhuurder Metz, Buren Ameland, telefoonnummer 0519- 542417. De kosten hiervan zijn euro 5,50 per fiets. Wanneer u aangeeft een tocht met de Fryske Waedrinners te maken kunt de verhuurder vragen de fietsen op de Kooiplaats klaar te zetten en aangeven deze bij de boot weer te willen inleveren.

  Groepsvervoer

  Voor groepen van 25 personen of meer kunt u via ons vervoer regelen per bus door vervoersmaatschappij Arriva.

  Wandelen over land

  Zwerftocht Ameland

  Bij afgelasting van de tocht naar Ameland wegens te hoge waterstand bestaat bij voldoende deelname en overigens gunstige omstandigheden de mogelijkheid als alternatief een zwerftocht te maken op het wad onder Ameland. Een alternatief, met name bedoeld voor groepen die niet willen dat hun vaak lang tevoren geregelde dagje-uit op Ameland door afgelasting in het water valt.

  De tocht begint bij de prachtige, middeleeuwse kerk in het dorp Hollum. Vandaar lopen we door de polder naar de Waddenzeedijk. Via een stukje kwelder gaan we het wad op. Langs enkele geulen lopen we in oostelijke richting naar de Ballumerbocht. Op de plek waar ook de Amelander reddingboot is gestationeerd komen we weer aan land.

  Vervoer van de boot naar Hollum en van de Ballumerbocht naar Nes wordt door ons geregeld.

  Fryske Waedrinners - Webdesign Bert Beentjes